یکی از اسناد تاریخی منهای داده های زبانشناسی تطبیقی که تاکنون در اثبات بومی بودن ترک های آذربایجان ارائه شده است، وجود نام «توروکی» در اسناد آشوری و اورارتویی از آغاز سده چهاردهم تا اوایل هزاره اول قبل از میلاد است.

«یامپولسکی» بر اساس همین اسناد کوشیده است حضور طوایف ترک زبان آذربایجان را از سده چهاردهم قبل از میلاد به بعد در اطراف دریاچه اورمیه اثبات نماید (رک: رحیم رئیس نیا، آذربایجان در سیر تاریخ ایران ۸۷۶). تاریخی که یامپولسکی ارائه کرده متکی بر گزارش جنگی «آداد ـ نیراری اول» پادشاه آشور در اواخر سده چهاردهم قبل از میلاد می باشد.

ادامه مطلب
منبع : ساجد |توروکی های باستان آذربایجان
برچسب ها : آذربایجان ,میلاد ,چهاردهم ,اسناد